top of page
  • Den mystiske teologi - De guddommelige navne
Varenr.: 9788789452609

Den mystiske teologi - De guddommelige navne

kr 159,00Pris

Ingen af oldtidens teologer har haft så stor indflydelse på den kristne teologi som Dionysios Areopagiten - oprindelig antaget for at være den konvertit af Paulus, der omtales i Apostelgerningerne. Han nævnes med ærbødighed af Thomas Aquinas, og de store mystikere har alle suget næring af hans indsigt.

 

Senere tekstkritiske undersøgelser har imidlertid dateret hans skrifter til midten af 400-tallet, hvilket gav anledning til at man med en vis forargelse kalder ham Pseudo-Dionysios. Det var dog en almindelig og endog prisværdig praksis i oldtiden, at man tillagde sine skrifter store navne, og hans skrifter har ikke mistet i værdi derved - lige så lidt som visse af Paulus' breve, der antagelig ikke er skrevet af Paulus, har mistet deres værdi. Dionysios' mystiske teologi er broen mellem Østens og Vestens gudsforståelse og er derfor uomgængelig for vor tid.

 

NB: Enkelte eksemplarer kan have mindre fejl i trykket. Prisen er derfor nedsat fra 189kr til 159kr.

 

Dionysios Areopagiten: Den mystiske teologi - de guddommelige navne
Forlaget Visdomsbøgerne, 1998, 1. udgave, 1. oplag, 197 sider

ISBN: 9788789452609

  • Dionysios Areopagiten: Den mystiske teologi - de guddommelige navne
    Forlaget Visdomsbøgerne, 1998, 1. udgave, 1. oplag, 197 sider
    ISBN: 9788789452609

bottom of page