top of page

Men Sven havde en tidsubegrænset lejekontrakt på lokalerne i Bredgade, og han besluttede at videreføre butikken og samtidig starte forlagsvirksomhed i eget regi. Visdomsbøgerne blev til, og Sven udvidede biblioteket til at omfatte alle de store verdensreligioner, teosofi og filosofi, og han udgav også skønlitteratur, herunder den danske forfatter og mystiker, J. Anker Larsen, ligesom han selv skrev en og oversatte en lang række bøger. Et bogtrykkeri blev etableret i kælderen under Svens hjem i Ordrup, og for at overleve økonomisk startede han desuden et lysestøberi i butikkens baglokale.

Sven fortsatte med at oversætte bøger til forlaget indtil kort før sin død, 100 år gammel, men da forlaget blev overdraget til Lise og Marie-Louise, bortfaldt lejekontrakten, og den fysiske butik måtte lukke.  Butikkens sidste åbningsdag var på Kulturnatten i oktober 2012, hvor også filmen om Sven blev vist. Folk stod i kø langt ned ad Bredgade for at se film og sige farvel til Svens hyggelige butik og en af Københavns længstlevende åndelige oaser. En af gæsterne på Kulturnatten var Mira Kongstein, som følte sig draget til stedet og Visdomsbøgernes tekster. Siden 2013 har hun arbejdet som frivillig for forlaget i samarbejde med Lise og Marie-Louise, og fra 2021 er Mira trådt ind som medejer i forlaget.

Visdomsbøgerne blev til

Historien bag

I 2012 afsluttede filminstruktør Marie Louise-Lefèvre og producer Lise Lense-Møller flere års arbejde med dokumentarfilmen ’Sven og Visdommen’ om Visdomsbøgernes grundlægger Sven Damsholt. På det tidspunkt havde Sven drevet forlaget i 71 år og var selv blevet 96. I håb om at hans livsværk kunne videreføres, besluttede Sven at overdrage forlaget til Lise og Marie-Louise, så søgende mennesker stadig kunne finde svar og nye spørgsmål gennem forlagets bøger. 

Grundstenen til Sven livsværk blev lagt i 1941, da han som ganske ung mand blev ansat som leder af Skt. Ansgar, den katolske kirkes boghandel og forlag, der lå i Bredgade i København. Her blev udgivet katolske bøger af bl.a. Teresa af Avila og Johannes af Korset, og kundekredsen var primært katolikker. Men i løbet af nogle år førte Svens personlige søgen ham gradvist til de østlige religioner og til teosofien, og han kom til at opfatte kirken som begrænsende. I 1972 skrev og udgav han bogen, 'Kimen og Canceren', der er en kritik af kirken som institution. Kirken svarede igen ved prompte at fyre ham.

Drevet af Sven Damsholt under navnet Skt. Ansgars Forlag siden

1941

Drevet under navnet
Visdomsbøgerne siden

1972

Drevet af Marie Louise Lefevre
og Lise Lense-Møller siden

2012

Vi udgiver et udvalg,

der er samlet over

80+ år

Bøger udgivet siden

forlagets oprettelse

200+

bottom of page